Konkurs na punkt gastronomiczny.

Żegluga Szczecińska Spółka z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Ireneusza Nowaka – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

OGŁASZA KONKURS OFERT NA :
Prowadzenie punktu gastronomicznego oraz opracowanie koncepcji działań oraz ich realizacja w ramach projektu „Miejska Strefa Letnia” (MSL)
Projekt „Miejska Strefa Letnia”: to stworzenie nowej ogólnodostępnej przestrzeni gastronomiczno-rozrywkowej w pobliżu Portu Jachtowego North East Marina (Wyspa Grodzka 1) .
„Miejska Strefa Letnia” ma być miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców Szczecina i turystów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z punktów gastronomicznych, ogródków oraz przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na terenie zaaranżowanym w klimacie plażowym oraz uczestniczenia w zaproponowanych animacjach. „Miejska strefa letnia” ma być atrakcyjnym miejscem spotkań w sezonie letnim w Szczecinie.


Termin składania ofert: 06.04.2017r. do godz.15.00
Miejsce składania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 7, Szczecin lub elektronicznie na adres zamowienia@zegluga.szn.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Wyspa Grodzka – Miejska Strefa Letnia” w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o.; ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin


Dokumenty do pobrania:
1.Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1 - Plan zagospodarowania Miejskiej Strefy letniej


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2017
Dokument oglądany razy: 6366
13.04.2024 // zstw.szczecin.pl/bip