Zyski i straty

Zyski i straty w roku 2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi: 17 722 586,09
B. Koszty działalności operacyjnej: 15 827 135,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 895 450,28
D. Pozostałe przychody operacyjne: 586 515,18
E. Pozostałe koszty operacyjne: 600 569,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 881 395,63
G. Przychody finansowe: 4 176 527,49
H. Koszty finansowe: 56 548,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) : 6 001 374,91
J. Podatek dochodowy: 1 221 015,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty): 0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 4 780 359,91

Zyski i straty w roku 2016

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi: 4 169 465,83
B. Koszty działalności operacyjnej: 4 038 570,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 130 895,53
D. Pozostałe przychody operacyjne: 441 052,40
E. Pozostałe koszty operacyjne: 545 480,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 26 467,14
G. Przychody finansowe: 9 625,82
H. Koszty finansowe: 103,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) : 35 989,21
J. Podatek dochodowy: 20 277,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty): 0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 15 712,21 zł


Opublikował: Celina Wołosz
Publikacja dnia: 25.10.2018
Podpisał: Celina Wołosz
Dokument z dnia: 25.10.2018
Dokument oglądany razy: 4691
7.12.2023 // zstw.szczecin.pl/bip