Kapitał zakładowy i struktura własnościowa Spółki

Kapitał własny spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, w którym ustalony kapitał zakładowy stanowi 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 74.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

100% udziałów Spółki jest własnością Gminy Miasto Szczecin


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 06.11.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 05.11.2012
Dokument oglądany razy: 7499
24.05.2024 // zstw.szczecin.pl/bip