Czwarty przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowej wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 154,33m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru (załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 11 marca 2019r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 11 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.
Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz ofertowy
  3. Rzut pomieszczeń


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 22.02.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 22.02.2019
Dokument oglądany razy: 3160
7.12.2023 // zstw.szczecin.pl/bip