Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje związane z załatwianiem poszczególnych spraw można uzyskać na stronach internetowych spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. swoją działalność opiera na wielu przepisach prawa zewnętrznego (ustawy, rozporządzenia, uchwały Rady Miasta Szczecin, zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin) oraz na przepisach prawa wewnętrznego (uchwały Zgromadzenia Wspólników, uchwały Rady Nadzorczej, zarządzenia Prezesa Zarządu).

Informacje związane z działalnością spółki można uzyskać na stronach internetowych Żeglugi Szczecińskiej.

Sprawy (w zależności od rodzaju i zakresu) załatwiane są ustnie, pisemnie, osobiście, za pomocą telefonu, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem internetowej strony spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 05.03.2021
Dokument oglądany razy: 4629
30.05.2024 // zstw.szczecin.pl/bip