Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki:

2. Rada Nadzorcza:

3. Zgromadzenie Wspólników


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 10.09.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 10.09.2021
Dokument oglądany razy: 11245
24.07.2024 // zstw.szczecin.pl/bip