Zamówienia Publiczne


AKTUALNE OGŁOSZENIA


 1. Postępowanie na "ZZ.26-23/2 Ochronę imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2023."    Data publikacji 3.02.2023

STATUS: OGŁOSZONO


 1. Postępowanie na ZZ.26-23/1 „Modernizacja nawierzchni kładki pieszo-jezdnej przy Porcie Jachtowym (North East Marinia)”   Data publikacji 2.02.2023

STATUS: OGŁOSZONO


 1. Postępowanie na „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin w 2023” Nr. ZZ.26-22/16        Data publikacji 17.01.2023

STATUS: BADANIE OFERT


 1. Postępowanie na "Utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o."     Data publikacji 11.01.2023

STATUS: BADANIE OFERT


 1. Postępowanie na ochronę budynków administrowanych przez Żeglugę Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2023     Data publikacji 9.01.2023

STATUS: BADANIE OFERT


 1. Postępowanie na utrzymanie czystości na Hali Widowiskowo Sportowej w 2023    Data publikacji 1.12.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na ochronę Hali Widowiskowo Sportowej w Szczecinie w 2023          Data publikacji 28.11.2023

STATUS : ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na remont nawierzchni na North East Marinie w Szczecinie       Data publikacji 17.10.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na naprawę szczelności pokrycia elewacji podwyższonego dachu na Hali Widowiskowo sportowej "Netto Arena" w Szczecinie.   Data publikacji 5.10.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na Wynajem, montaż i demontaż hal namiotowych na potrzeby imprez organizowanych przez ŻSTW w 2022 roku.  Data publikacji 06.09.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na zakup i dostawę mobilnych ławek    Data publikacji 22.07.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na OBSŁUGĘ ENERGETYCZNĄ WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM SIECI TYMCZASOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W RAMACH WYDARZENIA ŻAGLE 2022      Data publikacji 14.06.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na Utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.   Data publikacji 10.06.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Drugie postępowanina ochronę imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2022.     Data publikacji 24.03.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie na ochronę imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2022.    Data publikacji 9.03.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Postępowanie na ochronę Hali Widowiskowo Sportowej w Szczecinie   Data publikacji 22.02.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Postępowanie na Remont drewnianej mobilnej podłogi sportowej do koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej Netto Arena  Data publikacji 15.02.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Postępowanie na: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI TECHNICZNEJ Z SILNIKIEM  ZZ.26-21/11      Data publikacji 14.02.2022

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Drugie postępowanie na ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM   Data publikacji 17.12.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. ZZ.26-21/4-2-ŁN „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”                 Data publikacji 8.12.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. ZZ.26-21/6-1-ŁN ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM      Data publikacji 24.11.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. ZZ.26-21/5-1-ŁN OCHRONA OBIEKTÓW GMS ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŻEGLUGĘ SZCZECIŃSKĄ TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.      Data publikacji 23.11.2021

STATUS:  ZAKOŃCZONO


 1. Postępowanie: ZZ.26-21/3 „OBSŁUGA ENERGETYCZNA WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM SIECI TYMCZASOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W RAMACH WYDARZENIA ŻAGLE 2021Data publikacji 22.06.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO

. 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: "Ochrona imprez plenerowych, targowych, sportowych oraz imprez sportowych masowych w 2021."    Data publikacji 29.12.2020
 2. Modyfikacja do specyfikacji  +  Nowy wykaz usług   Data publikacji 5.01.2021
 3. Informacja z otwarcia ofert        Data publikacji 22.01.2021
 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    Data publikacji 8.02.2021
 5. Informacja o udzieleniu zamówienia   Data publikacji 25.02.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2021 – 2022”    Data publikacji 22.12.2020
 2. Informacja z otwarcia ofert      Data publikacji 18.01.2021
 3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     Data publikacji 29.01.2021
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia       Data publikacji 12.02.2021

STATUS:  ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: "Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2021."
 2. Informacja z otwarcia ofert       Data publikacji 29.12.2020
 3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.      Data publikacji 13.01.2021
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia     Data publikacji 27.01.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin"    Data publikacji 14.12.2020
 2. Informacja o wyborze oferty      Data publikacji 29.01.2021

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2021 – 2022”   Data publikacji 19.11.2020
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania    Data publikacji 25.11.2020

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "XIII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2020"       Data publikacji 25.02.2020

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochronę imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2020”     Data publikacji 18.02.2020
 2. Informacja z otwarcia ofert     Data publikacji 6.03.2020
 3. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Data publikacji 6.03.2020
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia    Data publikacji 9.04.2020

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2020r.”       Data publikacji 14.02.2020
 2. Informacja z otwarcia ofert    Data publikacji 4.03.2020
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia    Data publikacji 13.03.2020

STATUS:  ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2020 – 2021”     Data publikacji 10.02.2020
 2. Informacja z otwarcia ofert.      Data publikacji 19.02.2020
 3. Wzór oświadzenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.     Data publikacji 19.02.2020
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia.   Data publikacji 17.03.2020

STATUS: ZAKOŃCZONO

.ARCHIWUM 2019 1. Ogłoszenie o zamowieniu na usługi "Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin"       Data publikacji 19.11.2019
 2. Informacja z otwarcia ofert.   Data publikacji  31.12.2019

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi: "Wynajem lodowiska syntetycznego."    Data publikacji 25.10.2019
 2. Modyfikacja I oraz Pytania i Odpowiedzi I   Data publikacji 31.10.2019
 3. Informacja z otwarcia ofert        Data publikacji 7.11.2019
 4. Informacja o wyborze oferty      Data publikacji 22.11.2019

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi: "Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin"          Data publikacji 11.06.2019
 2. Pytania i odpowiedzi                 Data publikacji 15.06.2019
 3. Informacja z otwarcia ofert    Data publikacji 19.06.2019
 4. Informacja o wyborze oferty   Data publikacji 24.06.2019

STATUS: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi : „Obsługa energetyczna wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem sieci tymczasowej umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej w ramach imprezy Dni Morza Sail Szczecin 2019”        Data publikacji 26.04.2019
 2. Informacja z otwarcia ofert    Data publikacji 13.05.2019
 3. Informacja o wyborze oferty    Data publikacji 15.03.2019

STATUS: ZAKONCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2019 – 2020”         Data publikacji 10.04.2019
 2. Informacja z otwarcia ofert    Data publikacji 23.04.2019
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia    Data publikacji 2.05.2019

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "XII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019"            Data publikacji   19.03.2019
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "XI Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2019"    Data publikacji 13.05.2019

STATUS: ZAKOŃCZONO


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe oraz imprez sportowych, w tym masowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2019”    Data publikacji 25.02.2019
 2. Informacja z otwarcia ofert     Data publikacji 8.03.2019
 3. Informacja o udzieleniu zamowienia       Data publikacji 14.03.2019

Status: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2019r.”    Data publikacji 07.02.2019
 2. Pytania i odpowiedzi    Data publikacji 18.02.2019
 3. Protokół z otwarcia ofert      Data publikacji 27.02.2019
 4. Informacja o udzieleniu zamowienia.    Data publikacji 1.03.2019

Status: ZAKOŃCZONO

.ARCHIWUM 2018 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP na „Usługi hotelarskie ze śniadaniem w hotelach posiadających kategorię czterogwiazdkową na ME w gimnastyce w terminie 06-15.04.2019 r.”       Data publikacji 27.11.2018
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.       Data publikacji 10.12.2018
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia       Data publikacji 19.12.2018

Status:  ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP na „Usługi hotelarskie ze śniadaniem w hotelach posiadających kategorię dwu- trzy- i czterogwiazdkową na ME w gimnastyce w terminie 06-15.04.2019 r.”    Data publikacji 8.10.2018
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    Data publikacji 19.10.2018
 3. Sprostowanie dot. wyboru oferty najkorzystniejszej    Data publikacji 29.10.2018
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia    Data publikacji 19.11.2018

Status: ZAKOŃCZONO

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP na: „Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2018-2019r."                Data publikacji 14.06.2018
 2. Informacja z otwarcia ofert       Data publikacji 25.06.2018
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia      Data publikacji 3.07.2018


.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi : „Obsługa energetyczna wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem sieci tymczasowej umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej w ramach imprezy Dni Morza Sail Szczecin 2018”      Data publikacji 11.05.2018
 2. Informacja z otwarcia ofert    Data publikacji 21.05.2018
 3. Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej     Data publikacji 22.05.2018

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona imprez plenerowych, zawierających imprezy masowe i imprez masowych sportowych, organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia w roku 2018”.                Data publikacji 10.05.2018
 2. Pytania i odpowiedzi      Data publikacji 14.05.2018
 3. Informacja z otwarcia ofert.       Data publikacji   18.05.2018
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia     Data publikacji 25.05.2018

.


 1. Drugie ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.        Data publikacji 17.04.2018
 2. Informacja z otwarcia ofert. Data publikacji 8.05.2018
 3. Informacja o unieważnieniu postępowania       Data publikacji  16.05.2018

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona imprez plenerowych i targowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w 2018r.”       Data publikacji 05.04.2018
 2. Informacja z otwarcia ofert        Data publikacji 13.04.2018
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia      Data publikacji 23.04.2018

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe budynku przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.”          Data publikacji 13.03.2018
 2. Modyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia      Data publikacji 27.03.2018
 3. Pytania i odpowiedzi I      Data publikacji 27.03.2018
 4. Modyfikacja II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia    Data publikacji 28.03.2018
 5. Pytania i odpowiedzi 2     Data publikacji 28.03.2018
 6. Modyfikacja III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia    Data publikacji 29.03.2018
 7. Pytania i odpowiedzi 3    Data publikacji 29.03.2018
 8. Informacja z otwarcia ofert.     Data publikacji 11.04.2018
 9. Informacja o unieważneniu postępowania      Data publikacji 13.04.2018


.


 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "XI Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2018"     Data publikacji 17.01.2017
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "XI Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2018"     Data publikacji 21.03.2018

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi : "Świadczenie usług poligraficznych w 2018 roku dotyczących wydruków na papierze."         Data publikacji 21.12.2017
 2. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia  Data publikacji 10.01.2017
 3. Protokól z otwarcia ofert.    Data publikacji 15.01.2018
 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    Data publikacji 16.01.2018

.ARCHIWUM 

2017r. 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Ochrona i dozór obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w terminie od 16 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018r.”          Data publikacji 27.11.2017
 2. Informacja z otwarcia ofert           Data publikacji 05.12.2017
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia     Data publikacji 21.12.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzony na podstawie art. 138o ustawy pzp: „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017”   Data publikacji 14.07.2017
 2. Informacja z otwarcia ofert         Data publikacji 24.07.2017
 3. Informacja o udzieleniu zamowienia      Data publikacji 25.07.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp:  " Usługa cateringu w formule przyjęcia/bankietu zasiadanego w randze VIP podczas The Tall Ships Races Szczecin 2017"  - Obiad Kapitański               Data publikacji 13.07.2017
 2. Zmiana tresci specyfikacji       Data publikacji 17.07.2017
 3. Pytania i odpowiedzi            Data publikacji 18.07.2017
 4. Informacja z otwarcia ofert         Data publikacji 21.07.2017
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    Data publikacji 21.07.2017
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia     Data publikacji 28.07.2017

.


 1.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp: „Usługa cateringowa Strefy VIP podczas imprezy The Tall Ships Races”                Data publikacji 13.07.2017
 2. Pytania i odpowiedzi             Data publikacji 18.07.2017
 3. Pytania i odpowiedzi cz.2     Data publikacji 18.07.2017
 4. Informacja z otwarcia ofert      Data publikacji 21.07.2017
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     Data publikacji 21.07.2017
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia       Data publikacji 25.07.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp: „Usługi cateringowe trzech imprez towarzyszących Finałowi regat The Tall Ships Races Szczecin 2017.”   Data publikacji 30.06.2017


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi: "Obsługa energetyczna wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem sieci tymczasowej umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej w ramach imprez The Tall Ships Races 2017 i PYROMAGIC 2017."       Data publikacji 23.06.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2”         Data publikacji 12.05.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:      „Ochrona imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 i Pyromagic 2017”    Data publikacji 08.05.2017


.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:
  „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 cz.2
  ”          Dodano : 18.04.2017
 2. Informacja o unieważnieniu postepowania     Dodano: 27.04.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi na podstawie art. 67 ust 1 lit. b. oraz ust 1a ustawy na : "X Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2017"      Dodano 27.03.2017
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - X Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2017  Dodano: 24.04.2017 1.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy na: " Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co namniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017 "    Data publikacji 17.03.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na: „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej czterogwiazdkową w ramach zadania The Tall Ships Races 2017”           Data publikacji 7.03.2017

.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na :"Usługi cateringowe w ramach zadania The Tall Ships Races 2017"          Data publikacji: 3.03.2017 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy pzp na:„Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową w ramach zadania Tall Ships Races 2017” Data publikacji 31.01.2017

_____________________________________________________________________________

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi : „Świadczenie usług poligraficznych w 2017 roku dotyczących wydruków na banerach, siatkach mesh, płytach i tkaninach.”     Data publikacji 30.01.2017

____________________________________________________________________________

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.” Data publikacji 20.01.2017


 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy PZP na „Usługi hotelarskie w hotelach posiadających kategorię co najmniej trzygwiazdkową w ramach zadania Tall Ships Races 2017”  Data publikacji 10.1.2017

_____________________________________________________________________________

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi : "Świadczenie usług poligraficznych w 2017 roku dotyczących wydruków na papierze."         Data publikacji 9.01.2017

______________________________________________________________________________

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu prowadzonym na  podstawie art. 138o ustawy PZP na "Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecinadministrowanych przez Żeglugę Szczecińską sp. z o.o. w 2017r.”                            Data publikacji 30.11.2016Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 07.02.2023
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 07.02.2023
Dokument oglądany razy: 31677
30.05.2024 // zstw.szczecin.pl/bip