bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na dzierżawę gruntów na Bulwarze Gdyńskim

Konkurs na dzierżawę gruntów na Bulwarze Gdyńskim

Żegluga Szczecińska Spółka z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Ireneusza Nowaka – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH, USYTUOWANYCH W SZCZECINIE NA BULWARZE GDYŃSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWE PAWILONY GASTRONOMICZNO-HANDLOWE.

Termin składania ofert: 12.07.2016r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2016r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin.

Tryb składania ofert: osobiście.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wyłącznie z napisem "Konkurs ofert na dzierżawę gruntów – Bulwar Gdyński", bez żadnych dodatkowych oznaczeń.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Projekt umowy
Mapa

Kontakt z oferentami w godz. 10.00 - 14.00:
sekretriat@zegluga.szn.pl, tel. 91 434 55 61


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu konkursu ofert na dzierżawę gruntów niezabudowanych na, usytuowanych w Szczecinie na Bulwarze Gdyńskim z przeznaczeniem na wielosezonowe pawilony gastronomiczno-handlowe.Opublikował: Tomasz Owsik-Kozłowski
Publikacja dnia: 29.07.2016
Podpisał: Tomasz Owsik-Kozłowski
Dokument z dnia: 21.06.2016
Dokument oglądany razy: 6 215