bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Gminy Miasto Szczecin.

1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000292505 z dnia 13.11.2007 r., Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej 851-020-72-24 wydane przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w dniu 21.11.2007 r.
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 000145052.

Podstawa prawna działalności:

  1.  Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Tekst ujednolicony aktu założycielskiego Spółki przyjetego uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 marca 2017r.
  2. kodeks spółek handlowych,
  3. inne obowiązujące przepisy prawa.


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 05.03.2021
Dokument oglądany razy: 8 620