bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Specjalista ds. technicznych

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. zatrudni do Działu Technicznego pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Prowadzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej, również w zakresie hydrotechniki, maszyn, urządzeń, instalacji, wyposażenia, terenów, budynków, budowli i innych składników majątkowych przedsiębiorstwa.
 • Nadzór, koordynację i kontrolę realizacji wykonawstwa dokumentacji, robót inwestycyjnych i remontowych oraz czynności eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie przedsiębiorstwa.
 • Nadzór nad procesem i jakością przygotowania technicznego imprez takich jak - plenery, festyny, targi i inne wydarzenia organizowane na terenie i w obiektach przedsiębiorstwa z określaniem zakresu rzeczowego niezbędnego sprzętu, wyposażenia, instalacji, potrzeb energetycznych i innych czynników technicznego przygotowania imprezy.
 • Nadzór nad prawidłowością eksploatacji urządzeń, instalacji, obiektów i terenów oraz prowadzenie ewidencji i kontroli wysokości opłat za energię elektryczną i cieplną, zużycie wody, wywóz śmieci i inne czynniki eksploatacyjne.
 • Formułowanie warunków umów z firmami asekuracyjnymi, prowadzenie postępowań likwidacyjnych ustalających okoliczności i przyczyn zaistniałych szkód oraz sporządzanie odpowiednich dokumentów.

Nasze oczekiwania:

 • Ogólna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie administracji, remontów i eksploatacji obiektów, prowadzenia dokumentacji z tym związanej oraz umiejętność samodzielnego stosowania ich w praktyce.
 • Ogólna znajomość zagadnień dotyczących żeglugi, funkcjonowania portów, marin i gospodarki wodnej,
 • Ogólna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie organizacji imprez z udziałem publiczności, o charakterze masowym, targowym, widowiskowym lub innym,
 • Podstawowa wiedza w zakresie budowli hydrotechnicznych,
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne,
 • Zdolności techniczne, inżynieryjne, organizacyjno – logistyczne,
 • Chęć rozwoju i nauki oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Swobodne poruszanie się w środowisku Windows / Office,
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania powierzonym zespołem ludzkim,
 • Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dobrze widziane 2 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Nasza oferta:

 • Praca w doświadczonym zespole w stabilnej firmie,
 • Umowa o pracę.

Miejsce pracy – Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.; 71-603 Szczecin; ul. Jana z Kolna 7.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV (z dopiskiem „Specjalista ds. technicznych”) drogą elektroniczną pod adres: praca-dt@zegluga.szn.pl lub listownie pod adres Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. 71-603 Szczecin ; ul. Jana z Kolna 7.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania rekrutacyjne.

Ostateczny termin składania ofert – 8.12.2016

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".Opublikował: Tomasz Owsik-Kozłowski
Publikacja dnia: 06.12.2016
Podpisał: Tomasz Owsik-Kozłowski
Dokument z dnia: 29.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 302