bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD PAWILON HANDLOWO USŁUGOWY NA BULWARZE GDYŃSKIM (NAB. CELNE) W SZCZECINIE

KONKURS NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD PAWILON HANDLOWO USŁUGOWY NA BULWARZE GDYŃSKIM (NAB. CELNE) W SZCZECINIE

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntów pod pawilon handlowo-usługowy na Bulwarze Gdyńskim (Nab. Celne) w Szczecinie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

  • Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
  • Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 6 lutego 2019r do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 6 lutego 2019r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.


Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – waga – 70%
2) koncepcji funkcjonowania-świadczenia usług w pawilonie – waga - 20%
3) wizualizacji wnętrza pawilonu – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o

Załaczniki:

  1. Regulamin konkursu - Bulwar Gdyński
  2. Załącznik nr 1 Formularz oferty - Bulwar Gdyński
  3. Załacznik nr 2 - Plan sytuacyjny
  4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy Bulwar GdyńskiOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 14.01.2019
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 14.01.2019
Dokument oglądany razy: 4 200