bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o konkursie na dzierżawę gruntów pod pawilon handlowo-usługowy nr 2 i 3 na al. Wyzwolenia 37-47 w Szczecinie.

Zegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntów pod pawilon handlowo-usługowy nr. 2 i 3 na al. Wyzwolenia 37-47 w Szczecinie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://zstw.szczecin.pl/bip w zakładce Konkursy:

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 22 czerwca 2020r do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca 2019r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.


Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – waga – 70%
2) koncepcję funkcjonowania-świadczenia usług w pawilonie – waga - 20%
3) wizualizacja wnętrza pawilonu – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://zstw.szczecin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załaczniki:

  1. Regulamin konkursu - Al. Wyzwolenia
  2. Załącznik nr 1 Formularz oferty - Al. Wyzwolenia
  3. Załącznik nr 2 - Plan Sytuacyjny
  4. Załącznik nr 3 - Opis projektu
  5. Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa
  6. Załącznik nr 5 Wzór umowy
Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 22.05.2020
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 22.05.2020
Dokument oglądany razy: 2 793