bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Project Manager

Rekrutacja – sierpień 2021

PROJECT MANAGER
ds. organizacji wydarzeń

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia od blisko 60. lat istnieje na rynku szczecińskim. W 2016 roku nasze zadania zostały rozszerzone o promocję turystyki Szczecina oraz organizację największych imprez w mieście.
Działalność eventowa opiera się na organizacji wydarzeń w przestrzeni miejskiej. W roku 2022 będziemy organizować między innymi – cykl imprez na Alei Kwiatowej m.in. Oktoberfest Szczecin czy Jarmark Bożonarodzeniowy, imprezy na Bulwarach oraz wiele innych wydarzeń w przestrzeni Szczecina.

Osoba zatrudniona na stanowisku Project Manager ds. organizacji wydarzeń odpowiedzialna będzie za:

• Pozyskiwanie, planowanie, organizację i koordynację imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, naukowych, a także widowisk, targów, koncertów, festynów na terenie Miasta Szczecin
• Współdziałanie z instytucjami oraz placówkami oświatowymi, kultury i sportu, agencjami artystycznymi i klubami sportowymi,
• Organizowanie i świadczenie usług w zakresie udostępniania terenów i obiektów zarządzanych przez Spółkę klientom indywidualnym i instytucjom.
• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania terenami i obiektami zarządzanymi przez Spółkę poprzez administrowanie oraz zarządzanie infrastrukturą, w tym wynajem powierzchni na prowadzenie uzupełniającej działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej.
• Nadzór nad prawidłowym zarządzaniem techniczno-administracyjnym terenami i obiektami zarządzanymi przez spółkę,
• Współpraca z zespołem promocji odpowiedzialnym za social media, prowadzenie strony www i przeprowadzanie kampanii reklamowych.
• Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności terenów i obiektów zarządzanych przez Spółkę.
• Sprawowanie nadzoru nad realizacją planów, monitorowanie budżetu, kontrola jakości.
• Planowanie potrzeb finansowych i kadrowych oraz rekrutację, organizację pracy i nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami.
• Wdrażanie narzędzi, standardów oraz zasad komunikacji.
• Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych.
• Analizowanie rynku, współpracę i nadzór nad realizacją umów z podwykonawcami.
• Wykonywanie zaleceń właściwych organów odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

Nasze oczekiwania:
• 3-letnie doświadczenie w zakresie organizacji imprez i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
• ogólna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie organizacji imprez z udziałem publiczności, o charakterze masowym, targowym, widowiskowym lub innym,
• ogólna znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kultury fizycznej i sportu, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustawy o pracownikach samorządowych i innych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także związanych z organizacją działalności obiektu sportowo-rekreacyjnego,
• wykształcenie średnie lub wyższe, o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, techniczne, wychowanie fizyczne i sport),
• predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, otwartość na współpracę,
• umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
• umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania,
• chęć rozwoju i nauki oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• swobodne poruszanie się w środowisku Windows / Office,
• prawo jazdy kat. B,
• dobra znajomość języka angielskiego
• korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych.


Przyszłym pracownikom oferujemy:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę;
• pracę w doświadczonym zespole w stabilnej firmie,
• umowę o pracę.

Miejsce pracy – Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., 70-655 Szczecin, ul. Tadeusza Wendy 8.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV (z dopiskiem „Project Manager”) drogą elektroniczną na adres: praca@zstw.szczecin.pl lub listownie na adres: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., 70-655 Szczecin, ul. Tadeusza Wendy 8.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania rekrutacyjne.

Ostateczny termin składania ofert – 10.09.2021


Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 25.08.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 25.08.2021
Dokument oglądany razy: 2 014