bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprzedaż majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu ustnym na sprzedaż majątku ruchomego.

Warunkiem przystąpienia:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o chęci przystąpienia do przetargu lub oferty (załącznik nr 1 ) oraz wniesienie wadium w wysokości 500 zł na rachunek 61 1020 4795 0000 9402 0356 3178
Zawiadomienie o przystąpieniu do przetargu oraz oferta winna wpłynąć do organizatora przetargu do dnia 29.10.2021 do godz. 9:00 pocztą elektroniczną lub listownie:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. Ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin lub zamowienia@zstw.szczecin.pl


Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia ul. Wendy 8 (sala konferencyjna) w dniu 29.10.2021 o godz. 10:00.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Formularz oferty
  3. Specyfikacja
  4. Szczegółowy opis majątku
  5. Wzór umowyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 19.10.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 19.10.2021
Dokument oglądany razy: 13 033