bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na Operatora Miejskiej Strefy Letniej

KONKURS OFERT NA OPERATORA MIEJSKIEJ STREFY LETNIEJ (MSL)


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Operatora Miejskiej Strefy Letniej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru. Wzór „Formularza Oferty” dostępny w załącznikach poniżej.
Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu,
Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 30 listopada 2021r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2021r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem:
1) wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – waga – 30%
2) wizualizacja pawilonu wraz z ogródkiem letnim oraz zapleczem – waga - 20%
3) funkcjonalność i spójność koncepcji – waga - 20%
4) liczba eventów oraz atrakcji zaproponowanych przez oferenta w ciągu jednego miesiąca – waga 10%
5) atrakcyjność proponowanych eventów oraz atrakcji – waga 10%
6) doświadczenie podmiotu w prowadzeniu działalności gastronomicznej (tj. beach bary, ogródki gastronomiczne o pow. 300 m2, ogródków plażowych) oraz działalności polegającej na organizowaniu imprez – waga 10%

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zstw.szczecin.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz ofertowy
  3. Plan sytuacyjny
  4. Wzór umowyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 10.11.2021
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 10.11.2021
Dokument oglądany razy: 3 258