bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową.

Wydarzenia Sp. z o.o. działająca na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
Przedmiotem przetargu jest wyłonienie spośród Oferentów Najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową.
Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w  Regulamine, należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2022, do godz. 9:30, w sekretariacie Organizatora ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz oferty
  3. Wzór umowy
  4. Rzut pomieszczeń
  5. Protokół zdawczo-odbiorczy
  6. Założenia zużycia mediów


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 23.06.2022
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 23.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 662