bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na wybór Najemcy punktów gastronomicznych.i przestrzeni na kawiarnię w hali Netto Arena w Szczecinie

Przetarg nieograniczony na wybór Najemcy punktów gastronomicznych.i przestrzeni na kawiarnię w hali Netto Arena w Szczecinie


Podmiotem ogłaszającym pisemny, nieograniczony przetarg jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. działająca na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
Przedmiotem przetargu jest wyłonienie spośród Oferentów Najemcy punktów gastronomicznych i przestrzeni na kawiarnię, zwanego dalej Najemcą lub Oferentem, z którym zawarta zostanie umowa na obsługę punktów gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych w hali oraz przestrzeni na kawiarnię w Netto Arena w Szczecinie.


Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale 3 ust 2. Regulaminu, należy złożyć w terminie do dnia 6.12.2022, do godz. 13.30, w sekretariacie Organizatora ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin.

Załączniki:

  1. Regulamin przetargu
  2. Kalendarz wydarzeń 2023
  3. Rzut obiektu 1
  4. Rzut obiektu 2
  5. Rzut obiektu 3
  6. Rzut Obiektu 4
  7.  Wzór umowy
  8. Formularz ofertyOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 15.11.2022
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 15.11.2022
Dokument oglądany razy: 1 923