bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zyski i straty

Zyski i straty w roku 2022

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 17 561 301,12
B Koszty działalności operacyjnej 17 548 301,37
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 12 999,75
D Pozostałe przychody operacyjne 689 589,68
E Pozostałe koszty operacyjne 473 896,36
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 228 693,07
G Przychody finansowe 76 964,73
H Koszty finansowe 204,19
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)  305 453,61
J Podatek dochodowy 35 483,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 269 970,61

Zyski i straty w roku 2021

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 13 150 128,67
B Koszty działalności operacyjnej 13 532 457,64
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -382 328,97
D Pozostałe przychody operacyjne 999 512,18
E Pozostałe koszty operacyjne 590 341,05
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 26 842,16
G Przychody finansowe 7 255,77
H Koszty finansowe 2 308,97
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)  31 788,96
J Podatek dochodowy 0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 31 788,96

Zyski i straty w roku 2020

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 9 876 380,08
B Koszty działalności operacyjnej 10 273 777,88
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -397 397,80
D Pozostałe przychody operacyjne 993 164,72
E Pozostałe koszty operacyjne 549 071,97
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 46 694,95
G Przychody finansowe 62 325,42
H Koszty finansowe 529,50
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)  108 490,87
J Podatek dochodowy 0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 108 490,87

Zyski i straty w roku 2019

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 17 755 952,05
B Koszty działalności operacyjnej 17 550 759,92
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 205 192,13
D Pozostałe przychody operacyjne 719 543,93
E Pozostałe koszty operacyjne 847 214,44
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 77 521,62
G Przychody finansowe 60 572,31
H Koszty finansowe 23 472,90
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)  114 621,03
J Podatek dochodowy 73 796,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 40 825,03

Zyski i straty w roku 2018


A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 12 091 709,47
B Koszty działalności operacyjnej 12 520 075,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -428 365,62
D Pozostałe przychody operacyjne 1 049 878,84
E Pozostałe koszty operacyjne 618 200,72
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 312,50
G Przychody finansowe 51 863,37
H Koszty finansowe 44 393,31
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)  10 782,56
J Podatek dochodowy 0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) 10 782,56

Zyski i straty w roku 2017

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi: 17 722 586,09
B. Koszty działalności operacyjnej: 15 827 135,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 895 450,28
D. Pozostałe przychody operacyjne: 586 515,18
E. Pozostałe koszty operacyjne: 600 569,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 881 395,63
G. Przychody finansowe: 4 176 527,49
H. Koszty finansowe: 56 548,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) : 6 001 374,91
J. Podatek dochodowy: 1 221 015,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty): 0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 4 780 359,91

Zyski i straty w roku 2016

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi: 4 169 465,83
B. Koszty działalności operacyjnej: 4 038 570,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 130 895,53
D. Pozostałe przychody operacyjne: 441 052,40
E. Pozostałe koszty operacyjne: 545 480,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 26 467,14
G. Przychody finansowe: 9 625,82
H. Koszty finansowe: 103,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) : 35 989,21
J. Podatek dochodowy: 20 277,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty): 0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 15 712,21 złOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 07.09.2023
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 07.09.2023
Dokument oglądany razy: 5 004