bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na dzierżawę lokalu

Konkurs na dzierżawę lokalu

Żegluga Szczecińska Spółka z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Ireneusza Nowaka – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, USYTUOWANEGO W SZCZECINIE UL. JANA Z KOLNA 7 (BUDYNEK DWORCA MORSKIEGO) WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM DO LOKALU ORAZ NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WĘDZARNIĘ.

Termin składania ofert: 23.06.2016 r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 23.06.2016 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 7, Szczecin

Tryb składania ofert: osobiście.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wyłącznie z napisem "Konkurs ofert na dzierżawę lokalu - DWORZEC MORSKI", bez żadnych dodatkowych oznaczeń.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Projekt umowy

Kontakt z oferentami w godz. 10.00-14.00:
sekretariat@zegluga.szn.pl, tel. 91 434 55 61


ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu konkursu ofert na dzierżawę lokalu gastronomicznego, usytuowanego w Szczecinie przy ulicy Jana z Kolna 7 (budynek Dworca Morskiego) wraz z terenem przyległym do lokalu oraz na dzierżawę terenu pod wędzarnię.Opublikował: Tomasz Owsik-Kozłowski
Publikacja dnia: 29.07.2016
Podpisał: Tomasz Owsik-Kozłowski
Dokument z dnia: 03.06.2016
Dokument oglądany razy: 5 840