International Szczecin Sailing Awards

Janurary-March / Szczecin

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji; uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina.

The awards are a response to the initiative of the sailing community of our city, which has a rich tradition and experience. Szczecin builds its potential through sailing, which is why we want to crown our activities in this area. We want to distinguish special people and institutions that have shown themselves in a unique way in sailing. I think that through the dignified use of the potential hidden in this award, we will consolidate in the public awareness the important role of sailing in the life of our city.

Piotr Krzystek, the president of Szczecin

A A+ A++