1 Są pierwsze zgłoszenia do Nagród Żeglarskich! - Żegluga Szczecińska

30 01 2018

Są pierwsze zgłoszenia do Nagród Żeglarskich!

Półmetek przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina za nami. Na potencjalnych laureatów żeglarskich wyróżnień czekamy do 15 lutego. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń kapituła nagród wybierze nominowanych w aż 10 kategoriach.

W styczniu spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia – organizator Gali Żeglarskiej odpowiedzialny za prace kapituły poprzedzające wybór zwycięzców – otrzymała około 20 zgłoszeń we wszystkich kategoriach. Wśród kandydatów znajdują się kapitanowie z wieloletnim dorobkiem, początkujący żeglarze, gminy, instytucje publiczne i oświatowe, przedstawiciele lokalnej kultury. Ostateczna lista, z której kapituła wybierze nominowanych, będzie zapewne znacznie dłuższa…

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem e-mail nagrody.zeglarskie@zegluga.szn.pl do 15 lutego 2018 włącznie. Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl. Kandydatur do poszczególnych wyróżnień mogą zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki także mieszkańcy całej Polski. Prócz tego typować mogą także członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

Po 15 lutego członkowie kapituły zbiorą się, by przeanalizować nadesłane zgłoszenia i dołączone do nich uzasadnienia. Wynikiem obrad będzie lista nominowanych, która następnie przekazana zostanie Prezydentowi Miasta. To on wybierze laureatów, posiłkując się przy tym doświadczeniem członków kapituły. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali Żeglarskiej 24 marca 2018 roku w Starej Rzeźni.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina charakteryzuje się szerszym składem kapituły nagród. Do ubiegłorocznych członków dołączyło dwóch przedstawicieli świata żeglarskiego z Niemiec. Jest to wyraz rosnącej wagi szczecińskich nagród na obszarze pogranicza.

Tym samym w pracach kapituły w roku 2018 uczestniczą:

 • Hartmut Maertzke – Komandor klubu żeglarskiego Stettiner Yacht-Club e.V., Corporation. Żeglarz z tradycjami rodzinnymi sięgającymi końca lat 60. oraz posiadacz jachtu sportowego (41 stóp), którym żegluje po Morzu Bałtyckim do Skandynawii i krajów bałtyckich. Stettiner Yacht-Club e. V. z Lubeki kontynuuje działalność 26 pasjonatów sportów wodnych – żeglarzy i wioślarzy, którzy w starym mieście portowym Szczecinie utworzyli w 1877 r. wspólnotę pod nazwą „Verein Stettiner Segler” [Związek Żeglarzy Szczecińskich], a kilka lat później przekształcili się w „Stettiner Yacht Club” [Szczeciński Yacht Club]. Siedziba klubu od 1948 r. znajduje się w Lubece.
 • Markus Durchlaub – Przewodniczący i współzałożyciel studenckiego stowarzyszenia Regatta, członek Akademickiego Związku Żeglarzy w Greifswaldzie, dyrektor regat i sędzia. Żegluje głównie na łodziach klasy OK-Jolle i Star. Konsultant ds. oprogramowania i programista.

oraz pozostali członkowie powołani w roku ubiegłym:

 • Janusz Charkiewicz – kapitan jachtowy, działacz żeglarski, członek zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezes Klubu Kapitanów Samotników, członek zarządu Yacht Klubu Polski;
 • Wojciech Jacobson – kapitan jachtowy, członek Jacht Klubu AZS w Szczecinie, współtowarzysz morskich podróży kapitana Ludomira Mączki;
 • Radosław Kowalczyk – kapitan jachtowy, członek Klubu Żeglarskiego Bryza w Goleniowie, członek zarządu Klubu Kapitanów Samotników, Yacht Klubu Rzeczypospolitej w Świnoujściu oraz oceanTEAM;
 • Maciej Krzeptowski – dr nauk przyrodniczych, muzealnik morski, kapitan jachtowy, działacz żeglarski; Honorowy Ambasador Szczecina, Honorowy członek Rotary Club w Szczecinie, Członek Yacht Klubu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Piotr Owczarski – żeglarz, kajakarz, członek Komisji Historii Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Yacht Klubu Szczecin, pomysłodawca Nagród Żeglarskich Szczecina, Alei Żeglarzy w Szczecinie, organizator wypraw żeglarskich i kajakowych dla młodzieży;
 • Timm Stütz – artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator pomorskich łodzi Zeesboot’ów, honorowy członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystaw fotograficznych i publikacji, w tym o tematyce morskiej;
 • Leszek Zdawski – żeglarz, wicekomandor Floty jachtowej Pomerania Rotary Club Szczecin, członek Rotary Club w Szczecinie, współwłaściciel firmy Legra sc;
 • Witold Zdrojewski – kapitan jachtowy, komandor Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie;
 • Michał Kaczmarczyk – wicedyrektor Biura Prezydenta Szczecina;
 • Ireneusz Nowak – prezes Żeglugi Szczecińskiej.


Nagrody przyznane zostaną w 10 kategoriach:

Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za:

 • nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;
 • dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat);
 • za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin.

 • Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Żeglarz Roku – Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 • Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski przyznawana jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.
 • Nagroda Kota Umbriagi. Nagroda stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.
 • Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.
 • Wydarzenie Żeglarskie, jest Nagrodą, którą wyróżnia się organizatora: regat, uroczystości, imprez, koncertów, festiwali, wystaw o tematyce żeglarskiej lub innych nieprzeciętnych wydarzeń z nimi związanych, które zostały zorganizowane na terenie Szczecina lub Pomorza Zachodniego.
 • Młody Żeglarz Roku. Nagroda przyznawana jest okazjonalnie nie częściej niż raz w roku, dla żeglarza w wieku od 13 do 18 lat – mieszkańca Pomorza Zachodniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania.
 • Żeglarska Nagroda Specjalna. Nagroda przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Ustanowienie Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

Zachęcamy do przesyłania swoich kandydatur!

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się