Konkurs ofert na atrakcje dla dzieci

Zapytanie ofertowe

Na wynajem powierzchni na terenie imprezy Dni Morza Sail Szczecin 2019 z przeznaczeniem na atrakcje dla dzieci i dorosłych

 1. Organizatorem zapytanie ofertowego jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., z siedzibą: ul. T. Wendy 8, 70-655 Szczecin. Kontakt: tel. 91 35 16 210, mail jarmarki@zstw.szczecin.pl
 2. Zapytanie kierowane jest do przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie urządzenia rozrywkowe dla dzieci lub dorosłych typu: pneumatyczne urządzenia rozrywkowe, urządzenia i gry sprawnościowe, gry integracyjne i inne zaakceptowane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia oferty.
 3. Organizator wynajmie wskazane w załączniku place przedsiębiorcy, który zaproponuje najwyższą kwotę za wskazany plac.
 4. Informacje na temat lokalizacji, podłoża, wymiaru i ceny minimalnej placów:

Plac 1

· lokalizacja - ul. Jana z Kolna za skrzyżowaniem z ul. Storrady, w stronę kapitanatu Portu, nitka jezdni prowadząca w kierunki Mostu Długiego

· podłoże – asfalt; powierzchnia 280 m² (wymiar 7m x 40m);

· podłączenie energii elektrycznej – cena wg cennika na Zgłoszeniu (załącznik nr 1);

· cena minimalna za wynajęcie powierzchni - 3500 złotych netto + 23%VAT.

Plac 2

· lokalizacja - ul. Jana z Kolna pod Trasą Zamkową, nitka jezdni prowadząca w stronę Mostu Długiego

· podłoże – asfalt;

· powierzchnia – 490 m² (wymiar 7m x 70m);

· podłączenie energii elektrycznej – cena wg cennika na Zgłoszeniu;

· cena minimalna za wynajęcie powierzchni – 4500 zł netto + 23%VAT.

Plac 3

· lokalizacja, T. Wendy – na wysokości sektora M

· dostępna powierzchnia - 300 m² (wymiar 15m x 20m)

· podłoże – utwardzony frez

· w Strefie Dziecięcej, do godz. 20:00, dla zwiedzających będą udostępnione bezpłatnie urządzenia wskazane w załączniku

· podłączenie energii elektrycznej – cena wg cennika na Zgłoszeniu

· cena minimalna za wynajęcie powierzchni - 3500 zł netto + 23% VAT

Plac 4

· lokalizacja, T. Wendy – w sąsiedztwie Strefy Dziecięcej

· dostępna powierzchnia - 800 m² (wymiar 40m x 20m)

· podłoże – utwardzony frez

· ze względu na sąsiedztwo Strefy Dziecięcej, zabrania się na tej przestrzeni emisji dźwięku powyżej dopuszczającej normy, który może uniemożliwiać lub utrudniać pracę na sąsiednim stoisku

· w Strefie Dziecięcej, do godz. 20:00, dla zwiedzających będą udostępnione bezpłatnie urządzenia wskazane w załączniku

· podłączenie energii elektrycznej – cena wg cennika na Zgłoszeniu

· cena minimalna za wynajęcie powierzchni - 6000 zł netto + 23% VAT


 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres jarmarki@zstw.szczecin.pl w terminie do 29.05.2019 r. do godziny 12.00. Na ofertę składa się cena za plan, wykaz urządzeń.
 2. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze firmy będzie zaproponowana cena. W przypadku podanie tej samej ceny za plac przez dwóch przedsiębiorców, wybrana zostanie oferta firmy proponującej ciekawsze urządzenia.
 3. Wszystkie urządzenia muszą być bezpieczne, sprawne technicznie o estetycznym i nienagannym wyglądzie.
 4. Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi w dniu 31.05.2019 r. Firmy, które zaproponowały najwyższą cenę, zostaną powiadomione o wyborze mailowo i są zobowiązane do podpisania zgłoszenia na kwotę podaną w ofercie. Zgłoszenie należy wysłać na podany wyżej adres do dnia 03.06.2019 r.
 5. Nie później niż 11.06.2019 Uczestnik imprezy dostarczy osobiście lub prześle mailem na adres organizatora aktualną polisę ubezpieczeniową firmy od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku urządzeń pneumatycznych, i innych jeżeli tego wymagają, aktualnych badań technicznych, wydanych przez Polski Urząd Dozoru Technicznego.
 6. Płatność za wynajęty plac wraz z kwotą za przyłącze prądowe musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2019 roku.
 7. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości podnajmowania wynajętej powierzchni innym podmiotom.


Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Jolantą Walczak:

jolanta.walczak@zstw.szczecin.pl

tel. 91 35 16 210

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się