Regulamin

VIII Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 22.02.2020.

REGULAMIN Wydarzenia

1. Organizatorami wydarzenia są: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników, z siedzibą w Szczecinie (kod: 71-665) przy ul. Świętoborzyców 34/11 oraz Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) ul. Tadeusza Wendy 8.

2. Wydarzenie obejmuje łącznie 25 spacerów miejskich z wykwalifikowanymi przewodnikami, w tym 17 spacerów z limitowaną liczbą Uczestników.

3. Wszystkie spacery rozpoczną się w dniu 22.02.2020 r. o godz. 11.00 na placu Lotników w Szczecinie, a zakończą o godz. 14.30 koncertem organowym w katedrze św. Jakuba.

4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Należy przybyć na miejsce rozpoczęcia wydarzenia 15 minut wcześniej, celem zidentyfikowania przewodnika na wybranej trasie.

5. Szczegółowe informacje o spacerach dostępne są na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl oraz w serwisie społecznościowym www.facebook.com/visitszczecin.

6. W przypadku spacerów z limitowaną liczbą Uczestników obowiązują zapisy:

a) Zgłoszenia do udziału w Dniu Przewodnika przyjmowane są poprzez formularz online znajdujący się pod linkiem: www.accredi.pl/dzienprzewodnika2020 do dnia 14.02.2020 roku do godziny 14.

b) Zgłoszenia wymagają podania imienia, nazwiska Uczestnika oraz adresu-email, a także akceptacji niniejszego regulaminu.

c) Jednorazowe wypełnienie formularza online umożliwia rejestrację jednej osoby. Korzystając z tego samego adresu e-mail Dopuszcza się rejestrację kolejnych osób poprzez wypełnienie formularza dla każdej z tych osób.

d) Rejestracja składa się z dwóch etapów:

- Etap 1: rejestracja (zapisanie się) do wybranego wydarzenia – należy wybrać spacer z listy, podać dane kontaktowe oraz wyrazić odpowiednie zgody. Komunikat potwierdzający poprawną rejestrację jest potwierdzeniem zgłoszenia na wybrany spacer. Informacja o rejestracji przesłana zostanie również na podany adres e-mail. Rejestracja będzie możliwa w terminie od dnia 10.02.2020 roku od godz. 10, do dnia 14.02.2020 do godz. 14, lub do wyczerpania limitów na spacery.

- Etap 2: odebranie darmowego biletu w Centrach Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza 20 w Szczecinie (szklany pawilon w Alei Kwiatowej) w godzinach pon.-sob. 10:00-18:00, niedz. 10:00-14:00 i na Dworcu Głównym PKP do dnia 20.02.2020 roku w godzinach pon.-sob. 9:00-17:00, niedz. 9:00-13:00.

e) Rejestracja jest możliwa także w Centrach Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza i Dworcu Głównym PKP.

f) Osoby nieposiadające darmowych biletów na spacery z ograniczoną ilością Uczestników, nie będą uprawnione do wejścia do obiektów lub innych atrakcji w trakcie zwiedzania.

g) Rezygnacji z dokonanej rejestracji należy dokonać drogą mailową na adres e-mail cit@zstw.szczecin.pl lub telefonicznie na numer 91 434 04 40.

7. W trakcie wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do:

a) przestrzegania poleceń wydanych przez Organizatorów (w tym przewodnika);

b) zachowywania się w kulturalny sposób;

c) traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych;

d) stosowania norm obowiązujących w zwiedzanych miejscach.

8. W czasie trwania wydarzenia zabrania się:

a) udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

b) narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych;

c) śmiecenia, niszczenia zieleni na terenie cmentarza i parków.

9. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wydarzenia. 10. Uczestnicy, którzy swoim zachowaniem będą utrudniać realizację wydarzenia mogą być wykluczeni z wydarzenia.

11. W trosce o bezpieczeństwo grupy lub lepszą realizację wydarzenia (np. w wyniku warunków pogodowych, sytuacji losowych), Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia.

12. Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania Uczestników o programie wydarzenia i realizowania poszczególnych punktów programu.

13. Udział w spacerze jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatorów oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatorów oraz Miasto Szczecin.

14. Administratorem danych osobowych jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655 Szczecin) przy ul. Tadeusza Wendy 8. Klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl.

15. Wszelkie spory i uwagi Uczestników wydarzeń rozpatrują Organizatorzy.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się